Missió

Som una fundació privada amb 70 anys d’història destinada a promoure l’intercanvi cultural entre Catalunya i els Estats Units d’Amèrica a través d’accions culturals i acadèmiques, i treballant amb organitzacions a banda i banda de l’Atlàntic.

Visió

✓ Volem ser una peça fonamental en la recerca i en la divulgació de la cultura, la història i la política dels Estats Units d’Amèrica.

✓ Volem integrar al voltant de l’IEN persones i institucions implicades o amb ganes d’implicar-se amb la difusió de la cultura nord-americana.

✓ Volem esdevenir un referent de la cultura i la política nord-americana a Europa.

El Patronat

El Patronat, és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de quatre membres i un màxim de vint-i-sis, que hauran de tenir una forta vinculació amb els Estats Units de Nord-Amèrica, i prominents del món acadèmic, cultural o econòmic. Adoptaran els seus acords per majoria en els termes establerts en els Estatuts de la Fundació Institut d’Estudis Nord-americans.

President

Sr. Juan Francisco Corona Ramón

Vice President

Sr. Ismael Nafría Mitjans

Secretari

Sr. Juan Carlos Arranz Valles

Tresorer

Sr. Carles Domingo Pagès

Vocals

Sr. Ramon Casals Creus
Sra. Caterina Guinovart Florensa
Sra. Regina M. Llopis Rivas
Sr. Robert Manson
Sr. Andreu Mas-Colell
Sr. Pere Mateu Sancho
Sr. Juan Enrique Maza Domingo
Sr. Àngel Monell Planes
Sr. Antoni Noguero Grau
Sr. Antoni Rosselló Mestre
Sra. Ma de Guayente Sanmartín Gabas

Comitè Executiu

Supervisa el funcionament i activitats de la Fundació, vetllant pel compliment
de les seves finalitats fundacionals i per l'administració diligent dels seus mitjans i recursos

El Cònsol General dels Estats Units a Barcelona, personalment o mitjançant l'Agregat Cultural, serà sempre Vocal nat, amb veu, però sense vot. També ho serà el director/a de la Fundació, amb les mateixes limitacions.

Sr. Juan Carlos Arranz Valles
Sr. Ramon Casals Creus
Sr. Juan Francisco Corona Ramón
Sr. Carles Domingo Pagès
Sr. Andreu Mas-Colell
Sr. Àngel Monell Planes
Sr. Ismael Nafría Mitjans
Sr. Antoni Noguero Grau
Sra. Emma Marwood, Cònsol general dels EEUU a Barcelona en funcions
Sra. M. Mercè Segura Badia, Directora Executiva

Estatuts de la Fundació Institut d'Estudis Nord-americans

Descarrega'ls

Vols més informació?

Parlem!