El 18 de març de 2022, l’Institut d’Estudis Nord-americans en col·laboració amb l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals va acollir un taller acadèmic sobre la “Diplomàcia cultural nord-americana després de la Guerra Freda”. El taller va consistir en presentacions de nou acadèmics internacionals, organitzades en tres panells que abordaven diversos aspectes del tema. La sessió inaugural va incloure presentacions del professor Nicholas Cull (Universitat del Sud de Califòrnia), el doctor Paul Moody (Universitat de Brunel) i el doctor Jeffrey Michaels (IBEI). Aquest panel va tractar la participació dels Estats Units en exposicions internacionals, la relació entre Hollywood i el Departament d’Estat dels Estats Units i el paper dels ‘American Corners’ com a mitjà per difondre la cultura americana en el període posterior al 2000. El segon panell constava de dues ponències. Va començar amb una presentació del professor Mark Katz (Universitat de Carolina del Nord) sobre els estàndards de mesura utilitzats per avaluar l’efectivitat dels programes culturals. Una presentació conjunta de Carla Dirlikov Canales (Universitat de Harvard) i el Dr. Hendrik W. Ohnesorge (Universitat de Bonn) va combinar una visió general teòrica i històrica de la diplomàcia cultural dels EUA, així com una visió de la carrera de la Sra Canales com a enviada d’Arts del Departament d’Estat. El tercer panell va consistir en les presentacions del professor Hyojung Cho (Texas Tech University), el Dr. Oliver Elliott (Geneva Business School) i el Dr. Andrew Gawthorpe (Universitat de Leiden). Els temes tractats van incloure el paper dels museus en la promoció de la cultura nord-americana, l’evolució de la raça com a tema de la diplomàcia cultural dels EUA, així com el paper de la diplomàcia cultural durant l’administració del president Donald Trump. Una darrera intervenció de qui presidida la sessió, el professor Giles Scott-Smith (Universitat de Leiden), va exposar la previsió de publicació els articles presentats durant el workshop com a part d’un volum coeditat el 2023.