Curating and Re-Curating the Wars in Vietnam and Iraq (12-01-2021)

Curating and Re-Curating the Wars in Vietnam and Iraq
Professor Christine Sylvester, University of Connecticut.

Professor Sylvester is one of America’s most prominent scholars, particularly in the field of Feminist International Relations. During the seminar she discussed her recent research on portrayals of war in artwork, museums, memorials and cemeteries, among other places that rarely receive scholarly attention. The bulk of her talk focused on a critique of the way the wars in Vietnam and Iraq have been portrayed as part of the Smithsonian Museum’s permanent exhibition of The Price of Freedom: Americans at War. She also discussed the way in which families of soldiers killed in action have decorated the official gravestones of their loved ones.

El 12 de gener, la professora Christine Sylvester, de la Universitat de Connecticut, va pronunciar una conferència sobre “Comissariat i recuperació de les guerres dels Estats Units a Vietnam i Iraq”. La professora Sylvester és un de les estudioses més destacades dels Estats Units, especialment en el camp de les relacions internacionals feministes. Durant el seminari, va parlar de les seves recents investigacions sobre retrats de la guerra en obres d’art, museus, monuments i cementiris, entre altres llocs, i que poques vegades reben atenció acadèmica. El gruix de la seva xerrada es va centrar en una crítica a la manera com les guerres de Vietnam i Iraq s’han representat com a part de l’exposició permanent de “El preu de la llibertat: els americans en guerra” del museu Smithsonian.

Watch the vídeo: aquí

 

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.