COMUNICAT CONJUNT:

Des de l’any 1987, l’1 de desembre es celebra el Dia Mundial de la Sida a tot el món per recordar a la societat que
hem de continuar actius, sense defallir, en la resposta enfront del VIH.
Cal que tots treballem per millorar la qualitat de vida de tota la població, evitar noves infeccions, diagnosticar-les
tant aviat com sigui possible per millorar el pronòstic de la persona afectada i evitar la transmissió.
A Catalunya, el compromís polític i social ha permès, per una banda, el desplegament d’instruments com el Pla
d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020, un pla ampli, sostenible i avaluable que engloba els objectius i actuacions
en un marc de col·laboració intersectorial i com l’Acord Nacional per afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya
i lluitar contra l’estigma relacionat que insta a la creació del Pacte social contra la discriminació de les persones
que viuen amb el VIH; i per l’altra, ha facilitat la planificació, l’impuls, la coordinació i l’avaluació de les actuacions
mitjançant el Programa de prevenció, control i atenció al virus d’immunodeficiència humana, les infeccions de
transmissió sexual i les hepatitis víriques.
La lluita contra l’estigma i la discriminació cap a les persones amb VIH és responsabilitat d’una societat compromesa
amb els drets humans ja que empitjoren la qualitat de vida i la salut, produeixen desigualtats en l’accés a serveis
socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a l’habitatge entre d’altres. El Pacte Social ha de constituir les bases
de l’estratègia per a la resolució d’aquesta vulneració de drets.
Aquesta jornada és una nova oportunitat per insistir en què els avenços científics i socials han millorat la qualitat i
l’esperança de vida de les persones amb VIH però també per recordar que cada any es produeixen noves infeccions
i que malauradament no es disposa d’un tractament curatiu. Com a societat, tenim pendents importants reptes que
hem d’encarar plegats i avui és un dia immillorable per afegir-nos-hi.

📞900 21 22 22