El concurs està obert a tots aquells que hi vulguin participar.Els dibuixos seran en DIN-A4 i s’entregaran: per email a ien@ien.es posant com assumpte IEN Contest o bé a la Consergeria de l’IEN en un sobre tancat amb el nom, edat del participant i un telèfon de contacte.