Sobre la Fundació

Del somni de dos amics va nèixer l’Institut d’Estudis Nordamericans l’any 1951, com associació privada, sense ànim de lucre, destinada a promoure l’intercanvi cultural entre Catalunya i els Estats Units d’Amèrica. A l’any 2006 es constituí com a Fundació Privada Institut d’Estudis Nord-Americans.

A principis dels anys 50 parlavem d’una recent finalitzada guerra mundial amb una Espanya aillada i no recuperada de la seva propia guerra civil. Va ser llavors quan, Josep Mª Bosch Aymerich i Josep Mª Poal, meravellats per l’ambient i el caire democràtic dels Estats Units, van voler traslladar aquestes qualitats a Espanya, la qual es trovaba dintre d’una dictadura.
Des de llavors, l’IEN ha significat una connexió cultural entre aquests dos mons.

Com a centre difusor de propostes culturals, l’IEN ha organitzat diverses activitats que han anat definint l’essència de la nostre Fundació, com espectacles teatrals, projeccions de pel.lícules, concerts, conferències i exposicions d’artistes i moviments innovadors que arrisquen en les seves propostes. Fotografia, videoart, cinema experimental i altres expresions de l’avantguarda cultural tenen cabuda al nostre centre.

Després de gairebé set dècades d’activitat ininterrompuda, l’IEN és una institució plenament arrelada a la ciutat de Barcelona que segueix dia a dia el pols cultural de la societat catalana i vol i treballa per seguir sent un pont cultural entre Catalunya i Estats Units.

Al llarg de tots aquests anys l’Institut d’Estudis Nordamericans ha desenvolupat activitats d’interès general, educatives, científiques, culturals i cíviques, a fi de fomentar el coneixement mutu de la vida, la cultura, la història i l’idioma entre els dos territoris i, aquesta, continua sent la seva missió.


El Patronat

El patronat de la Fundació està format per:

 • Juan Francisco Corona (President)
 • Juan Carlos Arranz
 • Josep Lluís Bonet
 • Ramon Casals
 • Blake Davies
 • Carles Domingo
 • Caterina Guinovart
 • Regina M. Llopis Rivas
 • Robert Manson
 • Andreu Mas-Colell
 • Juan Enrique Maza
 • Pere Mateu
 • Àngel Monell
 • Ismael Nafria
 • Antoni Noguero
 • Antonio Alfonso Rosselló Mestre
 • María de Guayente Sanmartin Gabas
 • Antoni Serra

El Comitè Executiu

El Comitè Executiu està format per:

 • Juan Francisco Corona (President)
 • Juan Carlos Arranz
 • Ramon Casals
 • Carles Domingo
 • Robert Manson
 • Andreu Mas-Colell
 • Àngel Monell
 • Antoni Noguero
 • Robert J. Riley