University of Cambridge

L’IEN és seu autoritzada per a presentar-se als exàmens de Cambridge així com Centre Preparatori Oficial per aquests exàmens. Oferim cursos preparatoris per obtenir les titulacions més demandades a nivell universitari i institucional que atorga la Cambridge University.

La obtenció de cadascun d’aquests títols reconeix un nivell particular de domini de l’idioma segons l’escala MECR. Els alumnes de l’IEN que hagin superat el nivell adequat al nostre Programa Acadèmic, podran presentar-se a la preparació de l’examen corresponent.
Equivalències de les titulacions de Cambridge amb l’escala MECR i els nostres Cursos Acadèmics

  • Cambridge English Preliminary (PET): B-1 MCER / Low Intermediate 3 IEN
  • Cambridge First Certificate (FCE): B-2 MCER / Upper Intermediate 3 IEN
  • Cambridge Certificate of Advanced (CAE): C-1 MCER / Advanced 3 IEN
  • Cambridge Certificate of Proficiency (FCE): C-2 MCER / Proficiency 3 IEN

Sobre els exàmens

Cambridge English (també conegut com ESOL) és un departament de la Cambridge University. Els seus exàmens d’anglès són reconeguts mundialment per milers d’empreses, universitats i cossos de govern com a prova de l’habilitat en l’ús de l’anglès.
Els exàmens consten de vàries parts:

  • Reading & Use of English: competències de comprensió lectora i gramàtica
  • Writing: expressió escrita
  • Listening: comprensió oral en prova d’àudio
  • Speaking: expressió oral

Puntuacions:
Excepte al PET, la puntuació que es pot obtenir a l’examen es representa com a A, B, C (aprovat), D, E o U (suspens).

Catàleg de cursos

Estructura dels cursos

Per a tots els exàmens oficials de la Universitat de Cambridge ESOL, com el PET, FCE, CAE, CPE, els alumnes hauran de dirigir-se al departament Adult Program per a realitzar una prova preliminar i rebre recomanacions sobre el pla de estudis de preparació per aquests exàmens.

Els cursos preparatoris per exàmens de Cambridge tenen una duració de 30 hores mínimes de classe presencial cada trimestre.

Es recomana preparar-se durant tres trimestres, encara que existeix la possibilitat de realitzar només un o dos trimestres. Els cursos inclouen pràctiques reals dels exàmens.