TOEIC

L’Institut d’Estudis Nord-americans és centre examinador ETS en exclusiva per a Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat i centre autoritzat per a la realització de cursos preparatoris dels exàmens TOEIC.

L’examen TOEIC està reconegut per la Generalitat de Catalunya per acreditar el nivell B-1 , B-2 i C-1 del MERC i si ets alumne de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) ara també pots acreditar el teu nivell dins del MECR mitjançant aquest examen.

A l’IEN pot realitzar els exàmens TOEIC i TOEIC Bridge.
Et pots matricular a la Secretaria de l’IEN dels examens TOEIC.

Sobre els exàmens

Existeixen dos tipus d’examen, segons les habilitats que es vulguin examinar:

  • TOEIC Listening and Reading: consta de 200 preguntes i 120 minuts per a realitzar-lo, sent la puntuació mínima 5 i la màxima 495 per cada habilitat.
  • TOEIC Speaking and Writing: consta de 19 preguntes i 80 minuts per a realitzar-lo, sent la puntuació mínima 0 i la màxima 200 per cada habilitat.

Per tenir una visió global de les aptituds que es posseeixen en l’idioma es recomana realitzar el dos exàmens, avaluant-se d’aquesta manera les quatre àrees de l’idioma, però es poden realitzar separadament.
Per acreditar qualsevol nivell del MECR és necessari completar els dos exàmens (Listening and Reading + Speaking and Writing).

Els resultats de l’examen es troben disponibles en 10 dies hàbils.
Es poden emprar diferents accents d’anglès a l’examen: Americà, Canadenc, Britànic i Australià.

Puntuacions
Les puntuacions estan unificades als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR), sent les puntuacions mínimes les següents:

  • Listening and Reading: A1 (120), A2 (225), B1 (550), B2 (785), C1 (945).
  • Speaking: A1 (50), A2 (90), B1 (120), B2 (160), C1 (200)
  • Writing: A1 (30), A2 (70), B1 (120), B2 (150), C1 (200)

Properes convocatòries

4 Skills, Listening & Reading, Speaking & Writing

2019

Maig

8 i 22 de maig

Catàleg de cursos