Test Preparation Courses

Els cursos Test Preparation del nostre programa English online, són uns programes multimèdia que permeten aprendre i practicar anglès des de qualsevol ordinador i serveixen de pràctica per preparar tests oficials. Els alumnes es poden incorporar a qualsevol data de l’any acadèmic.

S’ofereixen diversos cursos orientats exclusivament a la preparació en línia d’alguns dels exàmens oficials d’anglès més sol·licitats:

  • TOEFL Exam Practice (IBT)
  • TOEIC Exam Practice (IBT)
  • First Certificate Exam Preparation (Cambridge University)
  • Advanced Certificate Exam Preparation (Cambridge University)

Catàleg de cursos

Estructura dels cursos

Els cursos compten amb el suport d'un professor i, en alguns casos, amb tutories presencials programades individualment (face to face).

Per això, els alumnes han de posar-se en contacte amb el departament per establir el calendari de tutories que millor s'adapti a les seves necessitats, abans de matricular-se.

La data límit de finalització del curs es el 19 de juny de 2019