Matrícules d’un sol trimestre

(Realitzant només un mòdul de 15, 20 o 30 hores de classe).
Las classes corresponen a un sol trimestre.

En aquesta modalitat la matrícula mínima s’entén per un curs trimestral. Per tant, el preu que s’ha d’abonar correspon a l’import íntegre de la tarifa del curs trimestral que correspongui, encara que l’alumne no hagi finalitzat el trimestre.

Preus per trimestres unitaris

  • Trimestre de 15 hores: 235€
  • Trimestre de 20 hores: 307€
  • Trimestre de 30 hores: 404€
  • Trimestre FunZone de 15 hores: 143€
  • Trimestre FunZone de 20 hores: 190€


DEDUCCIONS SOBRE LES TARIFES

Els antics alumnes estan exempts de l’import de la 1.ª inscripció.

Es pot obtenir un 6% de descompte addicional, a la modalitat de pagament per:

  • 2 membres de la mateixa unitat familiar, matriculats a la vegada.
  • Alumnes acreditats oficialment com a família nombrosa.
  • Per alumnes majors de 65 anys o jubilats acreditats.
  • Alumnes que en el moment de matricular-se estiguin a l’atur i donats d’alta al SOC.
Només es té opció a una d’aquestes deduccions i no es poden acumular entre elles.