Cursos de Reforç Boosters Online

Els cursos de reforç Boosters del nostre programa English Online, són uns programes multimèdia que permeten aprendre i practicar anglès des de qualsevol ordinador. Els alumnes es poden incorporar a qualsevol data de l’any acadèmic.

S’ofereixen diferents tipus de cursos que tenen un termini de temps per a finalitzar-se i que s’adapten a les necessitats dels alumnes. Estan orientats exclusivament a millorar la precisió de certes àrees específiques del llenguatge:

  • Speaking Boosters: expressió oral
  • Grammar Boosters (gratuïts): estructures gramaticals
  • Listening Boosters: comprensió oral
  • Writing Boosters: expressió escrita

Catàleg de cursos

Estructura dels cursos

Els cursos compten amb el suport d’un professor i, en alguns casos, amb tutories presencials programades individualment (face to face); per aquest motiu, els alumnes han de posar-se en contacte amb el departament per establir el calendari de tutories que millor s’adapti a les seves necessitats, abans de matricular-se.

Cada curs té la seva pròpia estructura i càrrega lectiva.
En el cas dels Speaking Boosters, l’aprenentatge en línia es combina amb sessions de tutoria presencial.