Cursos de Reforç Boosters Online

Els cursos de reforç Boosters del nostre programa English Online, són uns programes multimèdia que permeten aprendre i practicar anglès des de qualsevol ordinador. Els alumnes es poden incorporar a qualsevol data de l’any acadèmic.

S’ofereixen diferents tipus de cursos que tenen un termini de temps per a finalitzar-se i que s’adapten a les necessitats dels alumnes. Estan orientats exclusivament a millorar la precisió de certes àrees específiques del llenguatge:

  • Speaking Boosters: expressió oral
  • Grammar Boosters (gratuïts): estructures gramaticals
  • Listening Boosters: comprensió oral
  • Writing Boosters: expressió escrita

Catàleg de cursos

Estructura dels cursos

Els cursos compten amb el suport d’un professor i, en alguns casos, amb tutories presencials programades individualment (face to face); per aquest motiu, els alumnes han de posar-se en contacte amb el departament per establir el calendari de tutories que millor s’adapti a les seves necessitats, abans de matricular-se.

Cada curs té la seva pròpia estructura i càrrega lectiva.
En el cas dels Speaking Boosters, l’aprenentatge en línia es combina amb sessions de tutoria presencial.

La data límit de finalització del curs es el 19 de juny de 2019