Cursos Functional Speaking

Són cursos de 15 o 30 hores lectives enfocats a la comunicació funcional, sobre tot oral, en situacions quotidianes. Estan dirigits als alumnes que desitgen aprendre anglès a un ritme personal, sense la rigidesa d’un sistema de classes convencional ni la pressió dels examens.

Al nostre Programa Functional d’Adults els cursos estan estructurats en nivells, de 3 mòduls cadascún, des del Beginner fins al Proficiency, equivalents als nivells del Marco Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

 • Beginner/Elementary – A1.2
 • Pre-Intermediate – A2.2
 • Low Intermediate – B1.1
 • Intermediate – B1.2
 • Upper-Intermediate – B2.1
 • Pre-Advanced – B2.2
 • Advanced/Pre-Proficiency – C1.2
 • Proficiency – C2

Catàleg de cursos

 • Tots
 • Nivell avançat
 • Nivell bàsic
 • Nivell mitj

Estructura dels cursos

Els cursos Functional tenen un màxim de 12 alumnes per classe i no segueixen la dinàmica del currículum del Programa General.

Es poden realitzar en modalitat de 15 o 30 hores lectives:

 • 15 hores lectives trimestrals (1.5 h setmanals): es poden fer els divendres o dissabtes pel matí o de dilluns a divendres en horari de tardes i nits.
 • 30 hores lectives trimestrals (3 h setmanals): es poden fer els dilluns i dimecres o els dimarts i dijous en horari de matins o tardes.En el cas de cursar el nivell en la modalitat de 15 hores es necessitarà més temps per completar-lo.