Cursos de Formació per a Professors

A l’IEN oferim cursos formatius per docents reconeguts per la Generalitat de Catalunya.

El propòsit d’aquests cursos és proveir als professors d’idees pràctiques i activitats que augmentin les habilitats de comprensió oral dels seus alumnes generant, al mateix temps, conversació a les classes.

Durant els cursos es treballa amb activitats d’enfocament interdisciplinari, amb la representació d’històries, la utilització de cançons i ritmes per treballar la pronunciació, visuals (ilustracions i dibuixos), jocs i s’observa a l’alumne com a font d’activitats. Els professors acaben el curs amb una gran quantitat de material, activitats didàctiques, un amplio ventall d’idees pràctiques i una bibliografía detallada.

Estan especialment indicats per professors amb menys de cinc anys d’experiència.

Estructura dels cursos

Els cursos de formació de professorat són trimestrals i tenen una càrrega lectiva de 30 hores.

Les classes s'imparteixen dos dies a la setmana, en sessions d'1,5 hores. Es pot escollir entre dilluns i dimecres, o dimarts i dijous, tots de 19 h a 20.30 h.