Cursos Acadèmics Junior-Teen

L’objectiu dels cursos és proporcionar als alumnes un ensenayement de l’anglès que els permeti comunicar-se, tant de forma oral com escrita.

Donem molta importància a la comprensió i l’expressió oral, encara que treballem les quatre competències bàsiques de l’aprenentatge d’un idioma:

 • Speaking (expressió oral)
 • Listening (comprensió oral)
 • Reading (comprensió escrita)
 • Writing (expressió escrita)

Catàleg de cursos

 • Tots
 • 3-5 anys
 • 6-9 anys
 • 10-11 anys
 • 12-17 anys

Estructura dels cursos

Els cursos del Programa Junior/Teen s'han dissenyat per a que l'alumne faci tot un nivell en un any acadèmic, d'octubre a juny.

Encara que es segueix un sistema de programació i avaluació trimestral, els alumnes segueixen al mateix grup durant tot l'any.
D'altra banda, es poden incorporar alumnes nous durant el curs sempre que tinguin el nivell adequat per seguir el ritme de la classe.

 • De 3 a 11 anys, els alumnes estan dividits per edats (Infantil i Primària, i no per nivells d'anglès).
 • A partir dels 12 anys els cursos s'organitzen per nivell (Secundaria).
 • A partir del nivell Junior Basic (10-11 añnys) i fins el nivell Teen Proficiency (12-17 anys), la compleció de cada curs equival a assolir un nivell específic dins de l'escala MECR. Veure taula d'equivalències dels nostres cursos amb el MECR.
 • Per als alumnes de 3 a 5 anys existeixen dos modalitats horàries de classe: o 1,5 hores setmanals (15 hores al trimestre) o 2 hores setmanals (20 hores al trimestre).
 • Els alumnes a partir de 6 anys poden cursar els nivells o bé amb 2 hores de classe setmanals (20 hores al trimestre), o amb 3 hores setmanals (30 hores al trimestre).

S'ha de tenir en compte que els cursos que es facin en horaris de 20 hores al trimestre són una mica més lents i els alumnes, a partir del nivell Pre-Intermediate, necessitaran més temps per poder finalitzar els nivells: alguns requereixen de dos o tres anys per la seva compleció, depenent de la dificultat dels continguts.